חברות

החברות באגודה מקנה זכות להרצות, להציג ולדבר בכנסים וימי העיון שלנו; לייזום ולהציע ימי עיון וכינוסים בענייני מחול; להשתתף בפורום החברים באתר; לזכות בהנחות למופעי
מחול שהאגודה תשיג לחבריה ושייפורסמו בפורום החברים.

החברות באגודה כרוכה בתשלום שנתי של 100 ₪, סטודנטים 70 ₪.

Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים